Kundcenter.

Hallpressen kundcenter ansvarar för inringande samtal vardagar kl.8-17. Under den tiden svarar man också för supporten för digitaltidningen. Inringande samtal kan vara förändringar av prenumeration men också frågor och klagomål.

Dessutom gör kundcenter följande:

  • Läser och besvarar även frågor på mail, både gällande pappers- och digitaltidningsprenumeration.
  • Tar emot talonger från samtliga tidningar och skriver in i systemet.
  • Ansvarar för och utför all aktiv försäljning på upplagan för alla tidningarna.
  • anvarar för Hallpressens växel – där alla Hallpressens företag är uppkopplade till.

Vill du prenumerera på någon av våra tidningar eller har du frågor om din prenumeration? Ring 036-30 40 40.