Ekonomi.

Hallpressen omsatte år 2014 ca 633 mkr och sysselsätter i dagsläget ca 545 anställda. Hallpressen ingår som ett av sex affärsområden i Herenco-koncernen. Hallpressens säte är i Jönköping.

Läs mer om Herenco.