Om Hallpressen.

Boktryckaren Herman Hall, som 1865 grundade Jönköpings-Posten, har lånat sitt namn till dagens mediekoncern. Hall hade 1863 startat tryckeri- och förlagsverksamhet i Jönköping där han främst gav ut kristna skrifter, traktater, sånghäften, texter för söndagsskolor etc.

För den energiske Hall var det inte nog med att Jönköping hade sin ”Post”; fler tryckerier med tidningsutgivning startades i bl a Stockholm, Kristinehamn och Vetlanda.

Men alla dessa företag, tidningar och tryckerier växte snart Hall över huvudet och ett ekonomiskt sammanbrott hotade. För att klara verksamheten i Jönköping, framför allt utgivningen av Jönköpings-Posten, tog hans vänner inom väckelserörelsen, med häradshövdingen i spetsen, över ansvaret och bildade Herman Halls Boktryckeri AB 1874.

Josef Hamrin kom till Jönköpings-Posten 1893 och var från 1910 både chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen tills han avled 1934. Under Josef Hamrins tid samlades aktiemajoriteten inom den hamrinska familjen, som sedan dess förblivit den dominerande aktieägaren i bolaget.